Saturday, February 6, 2010

IF YOU CAN, WHY CANT I?

Kung kaya mong idelete ako, mas kaya ko, kung wala kang pakialam… susubukang kong wag na ring makialam…

No comments:

Post a Comment

leave some love <3