Sunday, October 25, 2015

#WonderADay25: So Much FEELS

"Yung hindi ka iiwan. Yung sayo pa rin babalik. Yung may forever at happily ever after. Yuug tadhanang maibalik sayo yung pagmamahal na hindi sinuklian ng pinagbigyan mo."

No comments:

Post a Comment

leave some love <3